Current Temple Executive Board

President

 • Mahendra Chudasama

Vice-President

 • Karuna Gulati

Treasurer

 • Sarada Sistla

Secretary

 • Niranjan Adhikari

Executive Member

 • Rakesh Kumar
 • Himanshu Patel
 • Mini Pillai
 • Madhulika Sharma
 • Jay Shevlikar
 • Suman Raj Timsina
 • V. Shanmugasundaram

Past President

 • Poonam Bansal
 • Rajinder Garg
 • Sant Gupta
 • Srilekha Palle